0743.528.888 ( 0743.LA.TUTU )

Costumes 4Kids SRL se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.

Compania va retine datele personale si le va folosi in scopul informarii utilizatorilor privind situatia contului de pe site-ul www.alatutu.ro , privind evolutia si starea comenzilor, precum si in evaluarea produselor si serviciilor oferite.

Costumes 4Kids SRL nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.alatutu.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

In cazul optarii pentru plata online, procesarea datelor de card se face pe serverele Banca Transilvania/Romcard, iar Costumes 4Kids SRL nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra. 

Pentru informare si suport, ne puteti contacta la adresa email.

Ordinul ANPC nr. 433/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor:

Pentru că e dreptul tău să îți spui părerea referitoare la bunurile si serviciile pe care le comercializăm, ai posibilitatea de a suna la Protecția consumatorului, telefon TEL INFO - CONSUMATOR: 0800 080 999, linie telefonică cu apelare gratuita. De asemenea, poţi face sesizari cu privire la serviciile si produsele pe care ti le oferim la CJPC CLUJ, online pe www.anpc.gov.ro, prin scrisoare la adresa: Adresa: Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2,telefonic: Tel.: 0264/431.367, prin fax: Fax: 0264/431.368 prin e-mail: crpccluj@anpc.ro. Program functionare: Luni-Joi: 8.30-17.00; Vineri: 8.30-14.30.

 

Protecția datelor cu caracter personal

 

- Prelucrarea de date cu caracter personal este reglementată de Legea nr. 677 din 21/11/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificată si completată, Regulamentul (EU) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("RGPD"), orice lege care implementeaza RGPD sau reglementează protecția datelor cu caracter personal în România, precum și orice decizii, ordine, regulamente sau reglementări emise de Autoritatea de Supraveghere sau alte autoritati competente de reglementare si care sunt menite sa protejeze drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor vizate si, in particular, dreptul acestora la intimitate cu privire la prelucrarea datelor, aplicabile în România;

-Cumpărătorul convine, prin prezentul, ca Operatorul să prelucreze datele cu caracter personal care îi aparțin, inclusiv numele, prenumele, adresa, numărul de înregistrare comercială, numărul de înregistrare fiscală, adresa de e-mail, contul bancar și numărul de telefon, și îi garantează Operatorului consimțământul său asupra colectării și prelucrării de date cu caracter personal EXCLUSIV pentru scopul in care au declarate:achizitionare de produse, livrarea acestora si documentele fiscale obligatorii gen factura, aferente acestor achizitii. 

- Cumpărătorul convine asupra prelucrării de către Vânzător a datelor sale cu caracter personal în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor care derivă din Contractul de vânzare-cumpărare și în vederea administrării programului de membru și contului de client al Cumpărătorului. 

-Cumpărătorul ia la cunoștință și este de acord cu obligația de a pune la dispoziție date personale adevărate și corecte (la înregistrare, în contul de client sau în Comandă) și obligația de a informa Vânzătorul imediat cu privire la orice modificare survenită asupra datelor cu caracter personal furnizate.

-Vânzătorul poate încredința unor terți prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului, (Ex: procesator plati online, transportator) care vor deveni astfel operatori de date cu caracter personal. Informații referitoare la operatorii de date cu caracter personal se regăsesc pe website-ul Operatorului la solicitarea Cumpărătorului, vor fi transmise direct către Cumpărător.

-Prelucrarea de date cu caracter personal va continua pe o perioadă de timp nelimitată, fie prin mijloace electronice, fie prin intermediul unui proces complet automatizat sau prin documente imprimate, sau printr-un proces non-automat.

-Cumpărătorul declară că datele cu caracter personal puse la dispoziție sunt corecte și că Cumpărătorul a fost instruit cu privire la faptul că furnizarea de date cu caracter personal este voluntară.

-În cazul în care Cumpărătorul observă că Vânzătorul sau orice altă persoană prelucrează datele cu caracter personal cu încălcarea vieții personale și private a Cumpărătorului și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal, adică, în special, dacă datele cu caracter personal sunt incorecte din punct de vederea al scopului prelucrării acestora, Cumpărătorul este îndreptățit să:

    • Solicite o explicație din partea Vânzătorul sau operatorului,
    • Solicite ca Vânzătorul sau operatorul să remedieze situația.

-Vânzătorul este obligat ca la solicitarea Cumpărătorului să pună la dispoziția Cumpărătorului informații privind prelucrarea datelor acestuia cu caracter personal. Vânzătorul este îndreptățit la rambursarea cheltuielilor justificate suportate în acest sens, care nu pot depăși cheltuielile efective necesare furnizării informațiilor respective